Vergoedingen

GGZ voor jeugd < 18 jaar

De jeugdzorg wordt volledig vergoed door de gemeente waar de cliënt woont. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijzing van de huisarts of buurtteam jeugd van de gemeente nodig. 

Voor 2022 heeft Boland Praktijk een contract met de gemeenten Nijmegen, Mook en Middelaar, Berg en Dal, Heumen, Beuningen, Wijchen en Druten. Indien u van buiten deze regio komt is het verstandig eerst via uw sociale wijkteam een beschikking te ontvangen voor behandeling of diagnostiek. 

Cliënt vanaf 18 jaar 

Dit valt onder de zorgverzekeringswet en vanaf die leeftijd wordt de behandeling vanuit de basisverzekering van de zorgverzekering volledig vergoed.

Vanaf 1 januari 2022 is er de invoering van het Zorgprestatiemodel in GGZ. Om voor vergoeding in aanmerking te komen is wel een verwijzing van de huisarts nodig met een DSM V classificatie of er dient een specifieke DSM-5 classificatie genoemd te worden.

Het verplichte eigen risico dat geldt voor alle gezondheidszorg, bedraagt in 2023 €385.

De  Koepelverzekeraars waarmee Boland Praktijk voor 2024 een contract heeft afgesloten zijn: 

  • CZ
  • VGZ
  • ONVZ
  • Zilveren Kruis Achmea
  • Menzis
  • ASR
  • DSW
  • Caresq
  • OWM
  • SZVK

Tarieven

De kosten van een behandeling zijn volgens tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de contractering met de verzekeraars. Lees hier meer.

Tarieven overige (zorg) product (ovp)

Er is een lijst van diagnoses opgesteld door de zorgverzekeraars, die niet valt onder de basispakketzorg. Deze "niet basispakketzorg" lijst betreft bijvoorbeeld de aanpassingsstoornissen, partnerrelatieproblematiek en werkproblemen. De behandeling van deze klachten wordt niet door de zorgverzekeraars vergoed en zult u zelf moeten betalen. Het maximumtarief voor een niet basispakketzorg consult is door de NZa voor 2022 vastgesteld op € 117,33 per consult. Dit is tevens het tarief wat in de praktijk wordt gehanteerd

Verhindering

Een afspraak die u niet minimaal 24 uur van tevoren wijzigt of afzegt, wordt door ons bij u in rekening gebracht (tarief €100). U krijgt hiervoor een aparte factuur. Deze dient u zelf te betalen en kan niet bij de zorgverzekeraar of gemeente ingediend worden.

Voorwaarden

De praktijk hanteert de Algemene Betalingsvoorwaarden van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP).