LathaBoland.pngBehandelaars

Latha Boland

Mijn naam is Latha Boland en ik heb gewerkt op verschillende plekken, UMC st Radboud, Edukint (speciaal onderwijs basis en VSO) in Enschede, Revalidatie centrum het Roessing en het dr. Leo Kannerhuis, voor ik in 2014 ben gestart met een eigen praktijk.

Mijn behandelvisie en ook van de cliënten die bij mij in behandeling komen zijn: dat de mens een geheel is van krachten en kwetsbaarheden. Het versterken van de krachten en het leren herkennen en veranderen van kwetsbaarheden is vaak een puzzel wat gezamenlijk in de therapie dient uitgezocht te worden. Hierbij heeft ieder zijn eigen verantwoordelijkheden als therapeut en als cliënt.  Mijn werkwijze is integratief. Dat wil zeggen dat ik behandelingen uit verschillende therapeutische kaders toe kan passen en combineren. Dit betreft ondermeer  EMDR, schema therapie cognitieve gedragstherapie etc.

Onderwijs, trainingen en publicaties 

  • Geeft les aan de Rino Groep Utrecht: docent Autisme specialist
    Rino Groep.jpg

  • Geeft trainingen op aanvraag
  • Publicatie Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme 2017: De diagnose Autisme op latere leeftijd

Ciel.pngCiel Eggen

Mijn naam is Ciel Eggen en ik werk als freelancer bij Boland Praktijk. (Daarnaast werk ik bij het dr. Leo Kannerhuis en bij psychologenpraktijk Schipper)

Mijn werkzaamheden bij de praktijk kunnen tweeledig zijn:

Arbeidskundig onderzoek
Het onderzoek bestaat uit vijf a zes contacten, waarin met behulp van vragenlijsten gesprekken worden gevoerd. Tevens wordt een neuropsychologisch onderzoek afgenomen gericht op de manier van leren. Deze informatie leidt tot het in kaart brengen van de competenties van de cliënt op het gebied van opleiding en werk. Het onderzoek wordt afgesloten met een advies over een mogelijk passend opleiding/werk  traject  en wordt er duidelijk onder welke voorwaarden de cliënt het beste kan functioneren.

ACT your way
Dit is gebaseerd op ACT, dit staat voor Acceptance and Commitment Therapy en is bedoeld voor jongeren van 15 tot en met 25 jaar. ACT is een therapievorm die er op gericht je te helpen  bij het veranderen van je gedrag. De manier om jouw gedrag te veranderen, vanuit ACT, is door je psychologische flexibiliteit te vergroten. 


marian.pngMarian Waller

Mijn naam is Marian Waller. Ik ben orthopedagoog. Ik heb ruime ervaring als psychodiagnosticus (in opdracht van Justitie) en orthopedagoog (GGZ Nijmegen, Stichting Oosterpoort, Stichting Adoptievoorzieningen, Raadthuyspsychologen). Sinds twee jaar voer ik een eigen praktijk (InSpiegeling) en verricht gedragswetenschappelijk onderzoek op aanvraag van het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht te Groningen.

Vanaf maart 2018 werk ik ook voor Boland Praktijk als ZZP-er. Mijn specialisaties zijn adoptie, hechting en scheiding. Mijn behandelvisie sluit geheel aan bij Boland Praktijk: het werken vanuit de krachten van de mens en van daaruit samen werken aan accepteren en herkennen van kwetsbaarheden om zo weer grip op eigen leven te krijgen. Ik werk vanuit de positieve psychologie. Momenteel ben ik mij aan het specialiseren op het gebied van ASS, dit in het kader van mijn opleiding tot Orthopedagoog Generalist.


Nicole Raven

GZ-psycholoog


Inge Blok

GZ-psycholoog


Marjolijn Janssen-Reuterink

Officemanager