Behandelaanbod 

Kinderen & jeugd

Wij bieden diagnostisch onderzoek en behandeling binnen de Specialistische GGZ. Kinderen/ jongeren die vastlopen, thuis op school of op andere plekken kunnen bij ons worden aangemeld. Samen met kinderen/jongeren, hun ouders/ gezin en school gaan we onderzoeken hoe het komt dat de jongere vastloopt. Hierna starten we de behandeling.  

Volwassenen

Wij bieden diagnostisch onderzoek en behandeling binnen Basis en Specialistisch GGZ. 

Voor welke klachten kunt u bij ons terecht?

Cliënten met angst- en stemmingsstoornissen, Autisme Spectrum Stoornis, ADHD-problematiek, hechtingsproblemen, trauma's en verwerkingsproblemen na ingrijpende gebeurtenissen, en/of (lichte tot matige) persoonlijkheidsproblematiek kunnen bij de behandelaars van Boland Praktijk terecht.

Behandelinterventies

  • Persoonsgerichte psychotherapie
  • Psychodynamische psychotherapie
  • Interpersoonlijke psychotherapie
  • Schematherapie
  • Cognitieve gedragstherapie
  • EMDR
  • Traumagerichte cognitieve gedragstherapie (TF-CGT)
  • Acceptance Commitment Therapy
  • E-health behandelvormen vanuit therapieland 

Contra-indicatie

Cliënten bij wie verslavingsproblematiek, suïcidaliteit of eetstoornissen op de voorgrond staan en patiënten die 24-uurs zorg of crisisopvang nodig hebben, worden niet in behandeling genomen door Boland Praktijk.