Wachtlijst

Op het moment is er een aanmeldstop voor diagnostiek bij volwassenen.

Daarnaast is op dit moment de wachttijd voor de eerste afspraak (intake) minimaal 6 maanden. Dit is onafhankelijk van de gemeente waar u woont of uw zorgverzekeraar. Start behandeling na intake is binnen 2 weken.

Indien u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar/gemeente om te vragen voor wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan mogelijk bemiddelen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met Boland Praktijk een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Daarnaast kunt u uw huisarts of zorgverzekering vragen naar therapeuten en/of GGZ-instellingen met een kortere wachttijd.


 

Aanmeldprocedure en verwijsbrief voor client

Bij volwassenen dient u over een verwijzing van een huisarts of een medicus dan wel een psychotherapeut/klinisch psycholoog te beschikken.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient de huisarts te verwijzen naar de Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ met een vermoeden van een DSM-V classificatie.

Voor behandeling bij onze praktijk dient u bij Kinderen & Jeugd te beschikken over een beschikking vanuit de gemeente regio Nijmegen of een verwijzing vanuit de huisarts.

Als alle informatie correct binnen is wordt u op de wachtlijst geplaatst. Wanneer u aan de beurt bent wordt een intake gepland. Voorafgaand versturen we via Therapieland het intake-formulier. Bij jeugd versturen we naast het intake-formulier ook de ontwikkelingsvragenlijst.

Bij kinderen/jongeren is het van belang dat beide gezaghebbende ouders toestemming geven voor de behandeling.


 

Aanmeldprocedure voor verwijzers

Cliënten kunnen verwezen worden naar Boland Praktijk met de volgende gegevens.

Volgens de eisen van de NZA en de zorgverzekeraars dient op een verwijsbrief het volgende te worden vermeld:

  • De aanmeldingsdatum op de verwijsbrief moet (maximaal 9 maanden!) liggen voor de datum van het eerste gesprek.
  • Naam en functie van de verwijzer.
  • AGB-code van de verwijzer.
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer.
  • Gegevens van de client (NAW-gegevens en geboortedatum).
  • Een specifieke psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan.
  • Er moet duidelijk aangegeven zijn of wordt verwezen voor Basis GGZ of voor Specialistische GGZ.
  • Voorkeur op naam van Boland Praktijk met een BSN nummer

Ons zorgmailadres is: bolandpraktijk@zorgmail.nl

Mailadres praktijk: info@bolandpraktijk.nl