Hartelijk welkom bij Boland Praktijk voor psychologische en psychotherapeutische behandelingen

Boland Praktijk biedt basis en specialistische GGZ-diagnostiek en behandeling voor
volwassenen, kinderen en jeugdigen.

Visie van de behandelaars van Boland Praktijk

Behandelvisie van de behandelaars als van de cliënten die in behandeling komen zijn: dat de mens een geheel is van krachten en kwetsbaarheden. Het versterken van de krachten en het leren herkennen en veranderen van kwetsbaarheden is vaak een puzzel wat gezamenlijk in de therapie dient uitgezocht te worden. Hierbij heeft ieder zijn eigen verantwoordelijkheden als therapeut en als cliënt.

Onze therapeutische werkwijze is integratief, waarbij indien nodig wij ook het netwerk betrekken bij de behandeling. Er worden verschillende vormen van therapieën toegepast afhankelijk van de hulpvragen van cliënten en de verwijzers.

Praktijk is van maandag tot vrijdag open: 09.00-17.00 uur.

Waarneming in de praktijk tijdens vakantieperiodes wordt onderling geregeld door de teamleden van Boland Praktijk.

Wachttijden

Diagnostiek Volwassenen
Wachttijden voor diagnostiek volwassen is minimaal 6 maanden vanaf aanmelding via de verwijzer. 

Behandeling Volwassenen
De wachttijd voor behandeling (eerste afspraak / intake) is 4 to 6 maanden.
De wachttijd voor behandeling (eerste afspraak / intake) bij Latha Boland is 9 maanden.
Start behandeling na intake is binnen 2 weken.

Diagnostiek & Behandeling Kinderen en Jeugd
Voor Kinderen en Jeugd heeft Boland Praktijk geen wachttijd voor diagnostiek en behandeling.

Kwaliteitsbewaking

Boland Praktijk is gecertificeerd door LVVP.

visitatie logo.png

 

Kwaliteitstatuut

Per 1 januari 2017 zijn zorgaanbieders in de GGZ verplicht om een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te hebben. Zonder goedgekeurd kwaliteitsstatuut komt de behandeling niet meer in aanmerking voor vergoeding.